Kabeláž pre Slovenskú filharmóniu

Dočasná štrukturovaná kabeláž (dočasné slaboprúdové rozvody ) pre 356. zasadnutie správnej rady Európskej centrálnej banky. Skompletovanie inštalácií a uvedenie do prevádzky. Po skončení zasadnutia demontáž rozvodov.

  •   2013
  •   Bratislava


V prípade záujmu o podobné služby nás neváhajte osloviť.

Kontaktujte nás

Najnovšie projekty