Vytvorenie dátového centra pre Ústav dejín

Komplexná elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody (štrukturovaná kabeláž), zabezpečovací systém, elektronický požiarny systém (EPS) askompletovanie inštalácií a uvedenie do prevádzky.
  •   2013
  •   Bratislava


V prípade záujmu o podobné služby nás neváhajte osloviť.

Kontaktujte nás

Najnovšie projekty